Off topic(=fun)

 • De vergelijking van snyder is uitermate nuttig om het gedrag van polyaromaten te beschrijven op bijvoorbeeld aminobutylsilica in de HPLC                              Log(Vn)/W)=LogV(a)+@(S(0)-A(s)e(0))
 • Bij een reactie tussen een zwak zuur en een zwakke base kan de volgende uitdrukking een uitspraak doen over de ligging van het evenwicht                                                                              K=K(z)*K(b)/K(w)
 • Drijvende kracht achter spontane reacties is de Gibbsenergie Delta G
 • De electrochemische cel berust op de spontane reactie tussen een oxidator en een reductor op “afstand”
 • Polysacchariden kunnen tot flatulatie leiden
 • De Hamiltonvergelijking is geschikt voor het berekenen van energieniveaus in atomen
 • Endotherme spontane processen bestaan, bijvoorbeeld het oplossen van ammoniumnitraat in water
 • De dichtheid van ijs is kleiner dan die van water, vandaar dat ijs op water drijft
 • De electronegativiteit van het zuurstof atoom in water is dermate hoog dat het gemeenschappelijk electronenpaar tussen zuurstof en waterstof relatief meer bij zuurstof hoort dan bij waterstof en omdat het watermolecuul niet lineair is ontstaat een dipool molecuul
 • De natuur streeft altijd naar een maximale entropie bij een minimale energie
 • Oplossingen waarvan de pH negatief is bestaan
 • Vleeseiwitten kunnen gesimuleerd worden door glycine aan de pekel toe te voegen
 • Asymmetrische koolstofatomen blijken een rol te spelen bij stereoisomeren
 • In  principe zijn alle stoffen dodelijk, hierin speelt de dosis een belangrijke rol
 • Het feit dat berekeningen in de chemie vaak lastig worden gevonden heeft weinig te maken met de complexiteit van de berekeningen maar alles met de basis rekenvaardigheden
 • Het is jammer dat de hybridisatie theorie uit de middelbare schoolstof is verdwenen
 • De wet van Stokes doet een uitspraak over de wrijvingskracht die een bolvormig deeltje in een vloeistof ondervindt
 • De vriespuntsverlaging door een opgeloste stof is evenredig met de molaire concentratie(Raoult)
 • Het scheikunde-examen Havo 2017 was vanuit chemisch oogpunt gezien interessant al zullen veel Havo leerlingen daar anders over denken